prace ziemne,
budowlane

Wywóz szamba, usługi asenizacyjne

w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków i innych zbiorników bezodpływowych. Pojemność beczki naszego samochodu asenizacyjnego wynosi 10,5 m3.